HTML5

HTML5 er det som vil blive den nye standard på nettet – der er allerede understøttet i næsten 90% af alle browsere. Det vigtige nye er de såkaldt semantiske tags som er skabt for at gøre det lettere at strukturer siderne. Det semantiske er ikke noget vi umiddelbart kan se da det mere er en indholdsmæssig opmærkning af siderne. Så i stedet for en masse boxe med id eller classes kan vi ny beskrive inholdet efter en vedtaget standard. Disse tags er: header, nav, section, article, aside og footer. Navnene er valgt udfra en analyse af eksisterende websites navngivning af div-boxe.

Så et typisk websites body kunne have denne struktur:

<header>Et headerområde med sidenavn etc</header>
	<nav>Menu</nav>
		<section>
		En sektion med det vigtigtste indhold
			<article>en artikel</article>
			<article>en anden artikel</article>
		slut på hovedindhold
		</section>
<aside>En side bar med sekundært relateret indhold</aside>
<footer>Og en footer</footer>

Leave a Reply