Float

Float er det som vi bruger til at styre flow og skabe et layout eller en menu. Med float kan vi styre hvordan elementer flyder – i forhold til hinanden. Float-reglen har 3 værdier: right, left og none. Hvis vi bruger kommandoen float left på et block element vil det linieskift som normalt optræder forsvinde. Der for vil vil blok-elementer flyde op ved siden af hinanden – hvis der er plads – på sammen måde som ord vil opfører sig.

Vi prøver at lave nogle farvede boxe og ser hvordan vi kan styrer dokument flowet vha float og clear:

Først et stylesheet hvor vi opretter nogle boxe – i denne øvelse bruger # som jo er id – og dermed unikke box-elementer – man kunne bruge classes med samme resultat.

body {
      background-color: gray;
      width: 700px;
      margin: 0 auto;
}
 
#box1 {
	float: left;
	width: 150px;
	height: 150px;
	background-color: red;
}
#box2 {
	float: left;
	width: 150px;
	height: 150px;
	background-color: yellow;
}
#box3 {
	float:right;
	width: 150px;
	height: 150px;
	background-color: green;
}
#box4{
	clear: left;
	width: 150px;
	height: 150px;
	background-color: blue;
}

Html:

Og i browseren:

Skærmbillede 2013-05-28 kl. 17.11.27

 

Opgave til float:

Vi bruger samme fil men ændre lidt på størrelsen af boxene og – ingen float på den røde box 😉

Og sådan skal resultatet være:

Skærmbillede 2013-05-28 kl. 18.51.56

 

Leave a Reply