Grouping

Grouping

forskellige stylesheetregler deler egenskaber

Grouping eksempel:

h1, p, .toptekst, span {
color: #336699
}

hvor selectorerne er adskilt med et komma, hvis man vil tildele flere selectorer fælles egenskaber.

I stedet for at lave 3 regler, som kan noget af det samme – f.eks:

h1{ color: blue;
}
 
p{color: blue;
}
 
.blaatekst{ color:blue;
}

kan de skrives sådan:

h1, p, .blaatekst{
color:blue;
}

I eksemplet bliver teksten blå for både h1, p og div
Styles’ne bruges på sædvanlig vis nede i tagsene.

Hvis man skal fjerne padding og border fra alle tags, kan det også gøre vha selectoren * , som kaldes et wildcard – ligesom en joker, der gælder for alt.

*{
padding: 0;
margin: 0;
}

Leave a Reply